Arhiv za Oktober, 2012

Papež odlikoval množičnega katoliškega pedofila

Sreda, Oktober 24th, 2012

Vlado Began, www.cerkev-ne.net

Papež je z viteškim naslovom odlikoval množičnega britanskega pedofila, ki je, po poročanju ljubljanskega Dnevnika (24.10.2012, http://www.dnevnik.si/svet/pedofilski-skandal-sramoti-bbc), več kot 50 let spolno zlorabljal mlada dekleta. Kar 200 žensk ga obtožuje posilstev, spolnih napadov in zlorab, ko so bile mladoletnice. Od papeža odlikovani pedofil je zlorabljal celo bolne in telesno ter umsko prizadete mladoletnice. Govora seveda ni kakšnem “navadnem” pedofilu, temveč o Savile Jimmyju, veliki zvezdi britanske državne BBC, ki ga pa ni več med živimi, ker je lani umrl. Savile Jimmy je bil komik in kakšni dve desetletji eden najznamenitejših in najslavnejših zvezdnikov britanske državne radiotelevizije.

Savile Jimmyju je 50 let svoja zla dejanja skrival za svojim zvezdništvom, ekscentričnostjo, dobrodelnostjo in kar je zelo zanimivo: katoliško pobožnostjo. Katoliško pobožnostjo! Katoliška pobožnost kot krinka za pedofilijo! Papež, pa ne samo on, tudi britanska kraljica, je Savile Jimmyju podelil viteški naslov za njegova dela dobrodelnosti, pardon pedofilije. Kajti da papež, ki ima odlično obveščevalno službo, ni poznal govoric, ki so se širile na BBC in sicer da naj bi na tej ustanovi obstajala pedofilska mreža.

Omenjena afera pa seveda ni edina iz življenja katoliške cerkve. Nasprotno: svet pretresajo pedofilski škandali katoliških klerikov in laikov. ZDA, Irska, Nemčija, Avstrija, Švica, Francija, Italija, Poljska, Nizozemska, Belgija, Filipini, Hongkong, Mehika, Argentina, Salvador, Čile in druge države, kjer je prisotna katoliška cerkev, so leglo cerkvene pedofilije. Ne gre za občasne in posamezne primere, saj poročila iz mnogih držav pričajo o ustaljeni, dolgoletni in gnusni praksi zločinov. Po besedah samega kardinala Razingerja iz leta 2005 je cerkev preplavila umazanija. Pedofilski škandali segajo tudi že v Vatikan in se dotikajo samega papeža. Ta naj bi vedel za konkretne spolne zlorabe, pa je molčal, trdijo mnogi.

V cerkvenem okolju zahodnih in drugih držav je mnogo zlorab otrok in mladostnikov, mnogo pedofilskih afer katoliških duhovnikov. V petdesetih, šestdesetih letih in pozneje, pa seveda tudi prej, je bilo na sto tisoče otrok in mladostnikov v katoliških institucijah izpostavljeno brezmilostnemu vzgojnemu sistemu. Bili so ponižani, oropani pravic, duševno in telesno zlorabljeni in mnogi izkoriščani tudi kot prisilni delavci. Številke pedofilskih duhovnikov gredo v tisoče, žrtev v deset tisoče, v milijarde dolarjev pa gredo odškodnine, ki jih je cerkev že morala plačati žrtvam ali pa jih bo še morala. Že sama višina izplačanih odškodnin kaže na izjemno velik obseg spolnih zlorab katoliških klerikov, na to seveda kažejo tudi bolj ali manj stalna poročila o cerkveni pedofiliji, ki se pojavljajo v javnosti. Kar pride v javnost, je samo vrh ledene gore. V mnogih primerih žrtve sploh ne spregovorijo ali pa si cerkev z odškodninami kupi molk in tako sploh ne pride do civilnih postopkov. V Magdeburgu je na primer škofija eni od žrtev ponudila 25.000 evrov za molk o spolni zlorabi. Na Nizozemskem je bilo na cerkvene urade podanih že 1.500 prijav. V tej državi so katoliški duhovniki na primer v internatni šoli Sant Henricus leta dolgo spolno zlorabljali slepe otroke. V ZDA je katoliška cerkev v stečaj poslala nekaj škofij, da bi se tako izognila plačilu odškodnin za pedofilijo svojih članov. In tako naprej.

Mnogo pedofilov je tudi med cerkvenimi laiki. Savile Jimmy je eden izmed mnogih. Glede na to, da so ti člani cerkve, je jasno, da gre tudi v tem primeru za cerkveno pedofilijo. Ker so v mnogih državah katoliki v večini, je mogoče domnevati, da je tam cerkvene pedofilije bistveno več kot pa necerkvene. Katoliška pedofilija prevladuje. Katera pedofilija pa prevladuje v katoliški cerkvi: pedofilija laikov ali pedofilija klerikov?

Ali bo papež Jimmyju odvzel viteški naslov? Ali ga bo izobčil, saj je umrli britanski zvezdnik kršil Božje zapovedi? Papež je namreč nedaleč nazaj rekel, da bo cerkev izključila vse pedofile! Ali bo papež sploh kaj naredil v zvezi s tem? Kaj bi na vse to rekel Jezus iz Nazareta?

 • Share/Bookmark

Izbris krsta in njegova ničnost

Torek, Oktober 23rd, 2012

Vlado Began (odlomek iz knjige Resnica in cerkev se izključujeta!)

Več informacij o knjigi na www.began.si

Po 13. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov se lahko občutljivi osebni podatki, kamor sodijo tudi podatki o verskem prepričanju neke osebe, obdelujejo le, če jih za namene zakonitih dejavnosti obdelujejo verske skupnosti, vendar le, če se obdelava nanaša na njihove člane ali na posameznike, ki so v zvezi s temi cilji z njimi v rednem stiku … Če nekdo izstopi iz cerkve in ni več njen član, z njo pa tudi ni več v rednem stiku, ali ni podana podlaga za izbris osebnih podatkov tistega, ki izstopi, iz vseh cerkvenih knjig? Zakaj bi se še zbirali, hranili ali kako drugače obdelovali osebni podatki tistega, ki je izstopil? Ali se mogoče še zbirajo zato, da se pošljejo v pekel? Saj katoliška cerkev pošlje izstopnika za kazen v večni pekel!

V pravu je nična pogodba, če nasprotuje ustavi, prisilnim predpisom ali moralnim načelom, če namen kršenega pravila ne odkazuje na kakšno drugo sankcijo ali če zakon v posameznem primeru ne predpisuje česa drugega. Če je podlaga pogodbe nedopustna, nedopustna pa je, če je v nasprotju z ustavo, s prisilnimi predpisi ali z moralnimi načeli, je pogodba nična. To oboje izhaja iz Obligacijskega zakonika.

Če je pogodba, ker nasprotuje ustavi, prisilnim predpisom ali moralnim načelom, nična, kaj je šele mogoče reči za krst dojenčkov? Za krst, ki pomeni neverjetno kršitev ustave, saj se dojenčka brez njegovega soglasja prisilno včlani v neko cerkev, kjer dobi velike obveznosti, pa še izstopiti v celoti ne more. Odvzame se mu svoboda vesti oziroma verske opredelitve, poseže se mu celo v dušo in jo poškoduje. Vsili se mu kaznujoč, grozljiv bog, bog, ki ljudi pošilja v večno trpljenje, tudi njega, če ne bo pravoveren katolik. Indoktrinira se ga z naukom, ki je pripeljal do potokov krvi in milijard ubitih in mučenih živih bitij. Ali ima takšno dejanje sploh kakšno zvezo z moralo ali osnovnim poštenjem? Ali je lahko takšno enostransko dejanje cerkve sploh veljavno?

Krščenec cerkvi spoštovanje, pokorščino, poslušnost, denar in gmotne dobrine v tostranstvu, cerkev njemu obljubo večnega življenja v onstranstvu. Če gre za dvostranski posel, gre vsekakor za oderuštvo najvišje vrste. Mnogokrat pa to onostranstvo ne predstavlja raja, temveč pekel, saj so mnogi izobčeni, pa tega sploh ne vedo!

Ali ima lahko glede na vse to krst dojenčkov sploh kakšno veljavo?

 • Share/Bookmark

Šokantno: predsednik Slovenske škofovske konference ima diplomatski potni list Republike Slovenije

Ponedeljek, Oktober 22nd, 2012

Vlado Began, www.cerkev-ne.net

Po navedbah ministrstva za zunanje zadeve ima predsednik Slovenske škofovske konference (SŠK) diplomatski potni list Republike Slovenije, izdajo katerega je odobril slovenski minister za zunanje zadeve. Ta je odobril izdajo slovenskega diplomatskega potnega lista vsem dosedanjim predsednikom SŠK – z izjemo enega so ga izkoristili vsi.

Kdo so bili predsedniki SŠK? Sedaj je predsednik nadškof Stres, pred njim pa so bili Uran, Kramberger, Rode in Šuštar. Vsi ti so torej imeli možnost diplomatskega potnega lista Republike Slovenije, izkoristili so ga vsi razen enega. Kdo ga ni izkoristil? Kdo ga je uporabljal? Ali je nadškof Stres tisti, ki ga ni izkoristil? Malo verjetno! Rode Franc? Tudi malo verjetno.

Neverjetno je, da ima katoliški klerik diplomatski potni list Republike Slovenije, če je po 7. členu država ločena od cerkve. Čeprav je predsednik SŠK po ustavi ločen od Republike Slovenije pa to republiko preko diplomatskega potnega lista celo uradno predstavlja. Neverjetna kršitev slovenske ustave in še en dokaz, kako se je katoliška cerkev zajedla v vse pore države in njeno zavest. In to organizacija, za katero svetovno znani nemški zgodovinar Karlheinz Deschner pravi: Na svetu ni organizacije, ki bi bila »v antiki, vključno s srednjim in novim vekom ter posebno v 20-tem stoletju tako obremenjena z zločini, kot krščanska cerkev, prav posebno rimsko-katoliška cerkev«. (Kdo sedi na Petrovem stolu, 3. del)

Levi ali desni minister za zunanje zadeve – katoliška cerkev dobi diplomatski potni list. Teološka fakulteta del javnega sektorja, javna pooblastila cerkvi v zvezi z njenimi arhivi, cerkveni vojaški kurati državni uslužbenci in del obrambnega ministrstva, cerkveni blagoslovi državnega premoženja, udeležba visokih državnih predstavnikov pri verskih obredih cerkve, diplomatski potni list predsednika SŠK jasno kažejo, kako se politiki na oblasti klanjajo cerkvenim veljakom. Očitno so od njih odvisni, saj si drugače ni mogoče zamisliti takšnih grobih kršitev ustave. Politike ne zanima ustava, temveč samo njeni interesi. Sprega s cerkvijo ji tako ali drugače zagotavlja “eksistenco”.

Kaj govori v tujini predsednik cerkvene slovenske škofovske konference v funkciji predstavnika Republike Slovenije? Ali tam v imenu naše države širi katoliško vero? Ali jo mogoče brani? Kar vse je dolžnost vsakega katolika, še bolj pa seveda visokega klerika. Govori v interesu Slovenije ali katoliške cerkve? Jasno je, da mora govoriti v interesu cerkve, saj ima ta pri njemu primat nad državo. Ali v imenu naše države, ki jo v tujini predstavlja poziva npr. na ubijanje homoseksualcev ali drugih, kar mora narediti po svoji bibliji?

Ali je mogoče nadškof Rode, sedaj Franc kardinal Rode, v imenu Republike Slovenije v tujini ponavljal izjave, ki jih je javno dal v Sloveniji? Znano je, da je Rode dal kar nekaj sovražnih izjav v zvezi s Slovenijo. Nekaj njegovih izjav:

 • »Imam kaj bolj pametnega početi kot pa se ukvarjati s to prekleto slovensko politiko.« (Dnevnik, 10.4.2007)
 • »Tu je tisti sramotni 55. člen Ustave, ki je dejansko nečast naši deželi …« (Mladina, 25.11.2006)
 • »Kdor hoče dobro slovenskemu narodu, kdor hoče biti zares pravi Slovenec, mora biti kristjan ali vsaj zaznamovan s krščansko kulturo.« (Mag, 17.9.1997)

Duhovnik Rode je tudi dejal, da Slovenci kot narod brez katoliške vere nimajo prihodnosti in da neprimerno več življenj, kot jih uničijo slovenske ceste, uničijo slovenske ginekološke klinike (Mladina, 25.11.2006), za tiste, ki ne hodijo v cerkev, pa je izjavil, da so »nemški ovčarji« oziroma za tiste, ki nimajo krščanske izobrazbe, pa da v muzejih »strmijo kot idioti, kar v resnici tudi so«. (Jana, 24.10.2006)

Tudi nadškof Stres do Slovenije ni mil in velikokrat kritizira Slovenijo kot državo. Ali mogoče tudi on s slovenskim diplomatskim potnim listom v tujini kritizira Slovenijo?

In še nekaj. Ali je država omogočila diplomatske potne liste predstavnikom tudi drugih verskih skupnosti? Če ne, zakaj ne? Ali niso vse verske skupnosti po ustavi enakopravne? Enim pogačo, drugim drobtine ali pa še te ne!

 • Share/Bookmark

Pomemben član katoliške cerkve je pravnomočno obtožen utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja razžalitve

Petek, Oktober 19th, 2012

Več o tem si lahko preberete v spodnjem članku:

Ali lahko Radio Ognjišče – cerkvena prižnica preživi brez javnih sredstev (četrti del)

Vlado Began, www.cerkev-ne.net

Vidimo lahko, da je javni sektor pomemben financer Radia Ognjišče. Ker je ta radio tudi cerkvena prižnica, se postavi vprašanje, kaj lahko iz te prižnice Slovenija sliši? V bibliji tudi piše:

 • »Če kdo prešuštvuje z ženo svojega bližnjega, naj bosta oba usmrčena, prešuštnik in prešuštnica.« (3 Mz 20,10)
 • »Če kdo leži z moškim, kakor se leži z žensko, sta oba storila gnusobo; naj bosta usmrčena; njuna kri pade nanju.« (3 Mz 20,13)
 • »Če kdo spolno občuje z živaljo, naj bo usmrčen; in žival zakoljite!« (3 Mz 20,15)
 • »Če se ženska približa kateri koli živali, da bi se z njo parila, ubijte žensko in žival; naj bosta usmrčeni; njuna kri pade nanju!« (3 Mz 20,16)
 • »Človek pa, ki bi predrzno ravnal, tako da ne bi poslušal duhovnika, ki tam opravlja službo GOSPODU, tvojemu Bogu ali sodnika, ta človek mora umreti; …« (5 Mz 17,12)
 • »Če ima kdo trmoglavega in upornega sina, ki ne posluša ne očetovega ne materinega glasu in ju ne uboga, čeprav ga strahujeta, naj ga oče in mati primeta in peljeta k mestnim starešinam, k vratom njegovega kraja. Rečeta naj starešinam njegovega mesta: “Ta najin sin je trmoglav in uporen, ne posluša najinega glasu, požrešen je in pijanec.” Potem naj ga vsi možje njegovega mesta posujejo s kamenjem, da umre. Tako odpravi zlo iz svoje srede! Ves Izrael naj to sliši in se boji.« (5 Mz 21,18-21)
 • »Kdor udari svojega očeta ali mater, naj bo kaznovan s smrtjo. « (2 Mz 21,15)
 • »Kdor ugrabi človeka, naj ga je že prodal ali ga najdejo v njegovih rokah, naj bo kaznovan s smrtjo.« (2 Mz 21,16)
 • »Kdor preklinja svojega očeta ali mater, naj bo kaznovan s smrtjo. « (2 Mz 21,17)
 • »Čarovnice ne puščaj pri življenju.« (2 Mz 22,17)

V bibliji še piše: »Vso besedo, ki vam jo zapovedujem, vestno izpolnjujte; ničesar ji ne dodajaj in ničesar ji ne odvzemaj!« (5 Mz 31,1) (citati: http://www.biblija.net/biblija.cgi) Vse to je torej treba po volji katoliškega boga dobesedno izpolnjevati. Ali zgornji biblijski citati ne pozivajo k ubijanju? Ali je to v skladu z ustavo? V njej namreč v 17. členu piše: Človekovo življenje je nedotakljivo. Kaj velja več: biblija ali ustava? Koliko ljudi je bilo v zgodovini ubitih zaradi takšnih in podobnih biblijskih citatov? Milijone in milijone. Zgodovinar Karlheinz Deschner: Na svetu ni organizacije, ki bi bila »v antiki, vključno s srednjim in novim vekom ter posebno v 20-tem stoletju tako obremenjena z zločini, kot krščanska cerkev, prav posebno rimsko-katoliška cerkev«. (http://www.izstop-iz-cerkve.org)

Na Radiu Ognjšče se mnogo govori tudi o krstu otrok oz. dojenčkov, ta radio krst dojenčkov seveda podpira. Takšen krst pa je v nasprotju z 41. členom slovenske ustave, ki tudi otrokom omogoča versko svobodo in s tem vstop v neko versko skupnost po lastni volji. Velikemu številu ljudi v Sloveniji je bila odvzeta verska svoboda, saj so bili prisilno krščeni in tako niso imeli možnosti, da bi svobodno vstopili v versko skupnost. In ti “prisilno” krščeni sedaj niti ne morejo več celoviti izstopiti iz cerkve, saj ta takšnih izstopov ne priznava. Enkrat vernik cerkve, vedno vernik cerkve, očitno pravi katoliška cerkev. Kaj ima to z versko svobodo, ki jo garanira slovenska ustava, ni znano.

Vse to in še marsikaj podobnega se lahko pojavi na valovih Radia Ognjišče. In vse to financiramo vsi davkoplačevalci, tudi nekatoliki, ateisti … Kako dolgo še bo država financirala širjenje nauka, ki je v mnogih pogledih v nasprotju s slovensko ustavo.

Pa še nekaj: V eni izmed oddaj iz serije oddaj Spoznanje več, predsodek manj je pomemben član katoliške cerkve za avtorje člankov v nekem cerkveno kritičnem časopisu dejal: “Ob prebiranju časopisa sva se lahko nasmejala; … da gre pri avtorjih za malce zmračitev uma, saj pameten človek takšnih neumnosti ne bi pisal.” Ti avtorji so zoper njega vložili zasebno tožbo zaradi razžalitve in sodišče je potrdilo to tožbo oz. obtožnico (zavrnilo ugovor zoper tožbo), tako da je ta pomemben cerkveni član sedaj pravnomočno obtožen utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja razžalitve. Država torej s svojim denarjem pomaga cerkvi tudi pri takšnih dejanjih. Kako dolgo še? Kdaj bo spoznala svojo zmoto?

Konec

 • Share/Bookmark

Ali lahko Radio Ognjišče – cerkvena prižnica preživi brez javnih sredstev (tretji del)

Sreda, Oktober 17th, 2012

Vlado Began, www.cerkev-ne.net

Med večjimi “podporniki” širjenja katoliške vere je tudi bivše Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. To je v obravnavanem času nakazalo Radiu Ognjšče 58.517,44 evrov, kar ga uvršča na tretje mesto med subjekti javnega prava, ki podpirajo ta radio.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (sedaj Ministrstvo za kmetijstvo in okolje) je po lastnih navedbah “v 2011 in v 2012 zakupilo medijski prostor na Radiu Ognjišče, in sicer vsak 4. torek v mesecu, ob 11. uri z namenom informiranja javnosti o aktualnih temah s področja delovanja ministrstva (na primer osveščanje o nevarnih boleznih rastlin in njihovo preprečevanje; pravilna uporaba fitofarmacevtskih sredstev; osveščanje o označbah na živilih in pravicah potrošnikov). Gre za 45 minut trajajoče mesečne oddaje. Realizirane so bile vse mesečne oddaje (pogovorne oddaje) z različnimi gosti, tako iz MKO kot tudi drugimi vabljenimi strokovnjaki s posameznega področja.”

Na vprašanje Cerkev-ne.net:

Zakaj se je ministrstvo odločilo ravno za Radio Ognjišče, saj so druge radijske postaje bolj poslušane od tega radia? Po raziskavah je Radio Ognjišče šele nekje okrog desetega mesta glede poslušanosti, kar pomeni, da bi informacije MKO dosegle več ljudi, če bi se izbrala radijska postaja, ki ima večjo poslušanost, npr. Radio Sraka, Radio Slovenija …

je bil odgovor ministrstva:

“Ministrstvo za kmetijstvo in okolje izvaja poslanstvo tudi z vidika obveščanja ter informiranja javnosti o vsebinah, ki jih pokriva ministrstvo. Prav tako izvaja promocijske aktivnosti povezane s prepričevanjem javnosti o pomenu slovenskega podeželja, uživanja hrane iz bližine, s ciljem, da potrošnik pogosteje posega po domačih proizvodih, se pogosteje odloča za poklic povezan s proizvodnjo hrane oz. kmetijstvom, s promocijskimi aktivnostmi pa se tudi prispeva k dvigu poklica ‘kmeta’ na višji nivo, kot je sedaj, ko se v javnosti še zmeraj uporablja besedo kmet kot žaljivko. Aktivnosti, ki pomagajo dvigniti ugled tej panogi so zelo pomembne in imajo posledice tako za gospodarski in javni sektor, ohranjanju podeželja in tradicije ter krepitev nacionalne zavesti. Tovrstne promocijske aktivnosti ter informiranje o stanju kmetijstva in ukrepanju ter druge koristne informacije, se izvajajo z raznimi dogodki, okroglimi mizami, nastopi ministra in drugih sodelavcev ministrstva, prav tako tudi s tiskanimi, spletnimi in elektornskimi mediji, med drugim s TV in radijskimi postajami. Naše ministrstvo tako sodeluje z nacionalno radijsko postajo (ki je sofinancirana s proračuna) in pokriva celotno ozemlje Slovenije, v glavnem pa sodelujemo pri kmetijskih oddajah in prispevkih v poročilih.

Radio Ognjišče poleg nacionalnega radia s slišnostjo pokriva celotno državo, njihova poslušanost pa je velika. Njihovi poslušalci so pretežno izven urbanih naselij, zelo pogosto na podeželju, kjer je zelo velik delež poslušalcev, ki kmetujejo. Tudi sam program radia Ognjišče daje veliko pozornost sektorju kmetijstva. Zato je sodelovanje z radijem Ognjišče zelo primerno in dosega naša pričakovanja; ciljna skupina je ustrezna prav tako poslušanost. Oddaje so narejene zelo profesionalno in so zagotovo konkurenčne tudi z vidika cene, zato sodelovanje z njimi ocenjujemo za zelo korektno.

Radio Ognjišče je samo en del medijskega orodja, s katerim poskušamo dosegati zgoraj navedene cilje. Sicer pa se ministrstvo za posamezne aktivnosti poslužuje tudi drugih medijev pri izvajanju pa posežemo po medijih (tudi radijski postajah – lokalnih), ki so najbolj primerni in ustrezni po kriterijih za dosego ciljev.”

Bivše Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v letu 2011 sklenilo tudi pogodbo s časopisom Kmečki glas v višini okoli 20.000 evrov z namenom objave aktualnih tem, obvestil in strokovnih nasvetov s področja dela ministrstva.

Nadaljevanje sledi

 • Share/Bookmark

Ali lahko Radio Ognjišče – cerkvena prižnica preživi brez javnih sredstev (drugi del)

Ponedeljek, Oktober 15th, 2012

Vlado Began, www.cerkev-ne.net

Med “podporniki” cerkvenega širjenja katoliške vere z javnimi sredstvi, torej sredstvi vseh državljanov, najdemo tudi kar nekaj ministrstev in občin, celo nekaj gledališč in šol. Očitno je za mnoge subjekte javnega prava cerkvena prižnica pomembna

Nekaj največjih izplačevalcev javnih sredstev cerkveni prižnici – Radiu Ognjišče
(Supervizor, transfer 2003 – 13.10.2012):

MINISTRSTVO ZA KULTURO 845.374,06
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana 230.642,66
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 58.517,44
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE 56.426,61
SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE Opera in balet Ljubljana 25.497,31
JAVNI ZAVOD LEKARNA LJUBLJANA 24.787,62
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE 23.169,28
MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO 22.821,77
URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU 20.432,32
ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR 19.610,93
URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KOMUNICIRANJE 17.103,51
SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE DRAMA LJUBLJANA 13.324,95
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE 12.304,80
SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE NOVA GORICA 12.260,31
LJUDSKA UNIVERZA ŠKOFJA LOKA 8.818,99
SLOVENSKA FILHARMONIJA 8.809,97
INŠTITUT ZA VAROVANJE ZDRAVJA REPUBLIKE SLOVENIJE 8.397,24
REPUBLIKA SLOVENIJA 6.835,25
SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE MARIBOR 6.495,01
SLOVENSKO LJUDSKO GLEDALIŠČE CELJE 5.473,21

Ministrstvo za kulturo

Največji “plačnik” cerkvene prižnice je bivše ministrstvo za kulturo, ki je v obravnavanem času transferiralo v cerkveno sfero za potrebe širjenja katoliške vere kar 845.374,06 evrov.

Kaj vse je ministrstvo financiralo npr. v letu 2011?

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport pravi:”Novembra 2011 je bivše Ministrstvo za kulturo Radiu Ognjišče nakazalo finančna sredstva v skupni višini 180.762,30 EUR. Zadevna sredstva so bila podeljena Radiu Ognjišče, kot izdajatelju medija oz. radijskega programa, v okviru letnega javnega razpisa za sofinanciranja programskih vsebin medijev, in sicer za 2 projekta:
- projekt “Info” je bil sofinanciran v višini 95.811,13 EUR
- projekt “Ve(i)deti” je bil sofinanciran v višini 84.951,17 EUR.
Oba navedena projekta sta bila realizirana v skladu s pogodbama o sofinanciranju oz. skladno z namenom javnega razpisa.”

Na vprašanji Cerkev-ne.net
1. Kakšna je bila vsebina projekta INFO in kakšna VE(I)DETI?
3. Kaj vse je Radio Ognjišče v okviru obeh projektov naredilo? Katere oddaje ali sklope oddaj je pripravilo v tem kontekstu?

je omenjeno ministrstvo odgovorilo:

“Projekt »Info« je obsegal informativne, izobraževalne in verske vsebine, realizirane pa so bile naslednje vrste oddaj:
dnevne novice (3650 objav – vse premierno);
Informativna oddaja (365 oddaj – vse premierno);
Večerna informativna oddaja (522 oddaj – 261 premiernih, 261 ponovitev);
dnevne novice sobota in nedelja (520 predvajanj – vsa premierno);
Športna oddaja (104 predvajanja – 52 premiernih, 52 ponovitev);
Športni napovednik (104 predvajanja – 52 premiernih, 52 ponovitev);
Pogovor o (104 predvajanja – 52 premiernih, 52 ponovitev);
Spoznanje več, predsodek manj (104 predvajanja – 52 premiernih, 52 ponovitev);
Komentar (416 predvajanj – 208 premiernih, 208 ponovitev).
Projekt »Ve(i)deti« je obsegal informativne, izobraževalne, kulturno-umetniške in verske vsebine, realizirane so pa bile naslednje vrste oddaj:
Luč v temi (24 predvajanj – 12 premiernih, 12 ponovitev);
Vstani in hodi (24 predvajanj – 12 premiernih, 12 ponovitev);
Slovencem po svetu in domovini (104 predvajanja – 52 premiernih, 52 ponovitev);
Iz žitnice Slovenstva (365 predvajanj – vsa premierno);
Pevci zapojte, godci zagod’te (106 predvajanj – 53 premiernih, 53 ponovitev);
Doživetja narave (102 predvajanji – 51 premiernih, 51 ponovitev);
Ponedeljkova 17. (104 predvajanja – 52 premiernih, 52 ponovitev);
Za življenje (106 predvajanj – 53 premiernih, 53 ponovitev);
Kolokvij (104 predvajanja – 52 premiernih, 52 ponovitev);
Kateheza (104 predvajanja – 52 premiernih, 52 ponovitev);
Naše škofije (104 predvajanja – 52 premiernih, 52 ponovitev);
Svet na dlani (56 predvajanj – 28 premiernih, 28 ponovitev);
Minute za okolje (104 predvajanja – vsa premierno);
Za zdravje se je treba odločiti (52 predvajanj – vsa premierno).

“Na vprašanje Cerkev-ne.net: “Ker je Radio Ognjišče del cerkvene sfere, za katero velja 7. člen ustave o ločitvi države in verskih skupnosti, in ker je bistvo omenjenega radia širjenje katoliške vere, pomeni financiranje obeh projektov državno pomoč pri širjenju vere, kar pomeni, da država oz. ministrstvo ni več versko nevtralno, kar po ustavi mora biti, temveč se je postavilo na stran cerkve. Zakaj ministrstvo ni zavrglo prijave Radia Ognjišče, saj država ne sme financirati (širjenja) nobene vere?”

je Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport odgovorilo:

“Izdajatelj radijskega programa Radio Ognjišče, vpisanega v razvid medijev, je (samostojna) pravna oseba, RADIO OGNJIŠČE d.o.o. Koper. Izdajatelj Radia Ognjišče je torej gospodarska družba in NE verska skupnost (Katoliška Cerkev).”

Dejstvo je, da ministrstvo, seveda ni edino, ne razume ustavnega načela ločitve države in cerkve, kajti bistvo tega načela je ločitev države in vere, tako kot je to določil francoski zakon iz leta 1905. Država ne sme sodelovati pri širjenju nobene vere, ne glede na to, v kakšni pravno-organizacijski obliki se to dogaja. Država mora biti vedno versko nevtralna!

 • Share/Bookmark

Ali lahko Radio Ognjišče – cerkvena prižnica preživi brez javnih sredstev (prvi del)?

Sobota, Oktober 13th, 2012

Vlado Began, www.cerkev-ne.net

Katoliška cerkev ima večje število medijev. Ima Radio Ognjišče, televizijsko postajo Exodus TV, revijo Ognjišče, časopis Družina in še nekaj drugih publikacij. Cerkev za evangelizacijo uporablja tudi elektronske in druge medije. Kot poseben primer „katoliškega“ medija je mogoče šteti javni zavod RTV Slovenija. Cerkvena katoliška televizija Exodus TV je vidna po celotni Sloveniji, saj gre za internetno TV.

Radio Ognjišče, ki je bilo ustanovljeno leta 1994, ima več kot 20 oddajnikov in ga je zato mogoče poslušati praktično po vsej Sloveniji, poleg tega pa ga ljudje lahko poslušajo še preko interneta, satelita, je pa tudi v mnogih kabelskih sistemih. Čeprav je ta radio slišen po celotni Sloveniji, pa je pred njim po poslušanosti kar nekaj drugih radijskih postaj, mnoge med njimi s signalom pokrivajo bistveno manjši del Slovenije. Po nacionalni raziskavi branosti (2010, http://www.valicon.net) je Radio Ognjišče na devetem mestu, pred njim je na osmem Radio Sraka. Kakšna je še razlika med obema radijskima postajama? Radio Sraka oddaja samo preko enega oddajnika, Radio Ognjišče pa preko več kot dvajset, kot že navedeno. To kaže na to, da je Radio Ognjišče glede na velikost pokritosti s signalom, bolj slabo poslušana postaja. Po že omenjeni raziskavi jo posluša 40.000 ljudi. Čeprav je v Sloveniji katoliških vernikov okoli 1,5 milijona, jih samo 40.000 posluša radio svoje cerkve. Mnogi raje poslušajo „posvetne“ radijske postaje. Majhen interes med verniki za ta radio je razviden tudi iz dejstva, da samo približno 15.000 ljudi z denarnimi darovi pomaga pri financiranju radia (Družina, 28.8.2011). Ker vernike veže dolžnost podpirati cerkev v vseh njenih potrebah, bi lahko pristojna cerkvena oblast v skladu z zakonikom cerkvenega prava naložila katolikom obvezno finančno podporo cerkvenemu radiu. Tako temu radiu ne bi bilo potrebno imeti oglasov, s čimer bi o vsebini oglasov odpadli tudi posveti s kakšnim škofom ali teologom, kot to pravi glavni in odgovorni urednik duhovnik Franci Trstenjak (Družina, 28.8.2011). Zakaj tega ne naredi? Mogoče zaradi tega, ker je do tega radia zelo radodarna slovenska država!

Kar 1,5 milijona javnih evrov za financiranje cerkvene prižnice

Tajnik kongregacije za nauk vere, nadškof Amato, je dejal, da je katoliški radio novodobna prižnica. Seveda to velja tudi za Radio Ognjišče. Radio Ognjišče je torej novodobna cerkvena prižnica, prižnica, iz katere se širi katoliška vera. To prižnico pa financira tudi slovenska država. Po podatkih Supervizorja je država v obdobju 2003 – 2011 na kakršni koli pravni podlagi transferirala v podjetje Radio Ognjišče d.o.o. 1.480.377,02 EUR (stanje 13.10.2012). Cerkveno prižnico financirajo torej tudi ateisti in drugače verujoči – ti pa po nauku cerkve sploh nimajo pravice do obstoja oz. življenja. Zanimivo je, da je tudi RTV Slovenija transferirala v Radio Ognjišče d.o.o. javna sredstva in to je bilo po podatkih Supervizorja za obdobje 2003 – 2011 kar 230.642,66 evrov (stanje 13.10.2012). Za kakšne posle gre, iz Supervizorja ni razvidno.

Ali lahko Radio Ognjišče preživi brez javnih sredstev?

Kakor izhaja iz podatkov Supervizorja (stanje 13.10.2012) je delež javnih sredstev v strukturi prihodkov za leto 2010 kar 27% (268.746 od skupnih prihodkov 690.652 evrov), enako velja za leto 2009 (309.091 od skupnih prihodkov 754.938 evrov). Iz tega je razvidno, da zelo veliko sredstev za delovanje omenjenega radia prispevajo davkoplačevalci. Če bi presahnila ta sredstva, kar bi glede na 7. člen ustave morala, saj država ne sme financirati širjenje nobene vere, torej tudi ne katoliške, ali bi radio preživel? Verjetno bi, vendar bi moral ali skrčiti program ali pa dobiti sredstva od drugje. Vprašanje je, koliko sredstev transferira sama super bogata cerkev v svojo zelo pomembno prižnico? Super bogata cerkev, katere premoženje po svetu je vredno vsaj 4 ali 5 tisoč milijard dolarjev, v Sloveniji pa vsaj milijardo dolarjev.

Nadaljevanje sledi

 • Share/Bookmark

Kdo bo bral biblijske citate, ki spodbujajo ljudi k nasilju?

Četrtek, Oktober 11th, 2012

Od 7. do 14. oktobra 2012 poteka v slovenski katoliški cerkvi svetopisemski maraton. Med ponedeljkom, 8., in petkom, 12. oktobrom, organizatorji celo vabijo k javnemu branju bibličnih odlomkov na Prešernovem trgu v Ljubljani. Ali bo kateri izmed udeležencev prebral občinstvu tudi spodnje protiustavne citate iz biblije, ki spodbujajo ljudi k fizičnemu in psihičnemu nasilju:

l  Če kdo prešuštvuje z ženo svojega bližnjega, naj bosta oba usmrčena, prešuštnik in prešuštnica. (3 Mz 20,10)

l  Čarovnice ne puščaj pri življenju. (2 Mz 22,17)

l  Če kdo leži z ženo svojega očeta, s tem odgrne nagoto svojega očeta; naj bosta oba usmrčena; njuna kri pade nanju. (3 Mz 20,11)

l  Če kdo leži z moškim, kakor se leži z žensko, sta oba storila gnusobo; naj bosta usmrčena; njuna kri pade nanju. (3 Mz 20,13)

l  Če kdo leži s svojo snaho, naj bosta oba usmrčena; ravnala sta sprevrženo; njuna kri pade nanju. (3 Mz 20,12)

l  Če si kdo vzame ženo in še njeno mater, je to krvoskrunstvo; njega in njiju naj sežgejo v ognju, da ne bo krvoskrunstva med vami. (3 Mz 20,14)

l  Če kdo spolno občuje z živaljo, naj bo usmrčen; in žival zakoljite! (3 Mz 20,15)

l  Če se ženska približa kateri koli živali, da bi se z njo parila, ubijte žensko in žival; naj bosta usmrčeni; njuna kri pade nanju! (3 Mz 20,16)

l  Človek pa, ki bi predrzno ravnal, tako da ne bi poslušal duhovnika, ki tam opravlja službo GOSPODU, tvojemu Bogu ali sodnika, ta človek mora umreti; … (5 Mz 17,12)

l  Če ima kdo trmoglavega in upornega sina, ki ne posluša ne očetovega ne materinega glasu in ju ne uboga, čeprav ga strahujeta, naj ga oče in mati primeta in peljeta k mestnim starešinam, k vratom njegovega kraja. Rečeta naj starešinam njegovega mesta: “Ta najin sin je trmoglav in uporen, ne posluša najinega glasu, požrešen je in pijanec.”Potem naj ga vsi možje njegovega mesta posujejo s kamenjem, da umre. Tako odpravi zlo iz svoje srede! Ves Izrael naj to sliši in se boji. (5 Mz 21,18-21)

l  Kdor udari svojega očeta ali mater, naj bo kaznovan s smrtjo. (2 Mz 21,15)

l  Kdor ugrabi človeka, naj ga je že prodal ali ga najdejo v njegovih rokah, naj bo kaznovan s smrtjo. (2 Mz 21,16)

l  Kdor preklinja svojega očeta ali mater, naj bo kaznovan s smrtjo. (2 Mz 21,17)

l  Kadar vol do smrti pobode moža ali ženo, naj bo vol kamnan in njegovo meso se ne sme jesti; gospodar vola pa naj bo brez kazni. Če pa je vol že prej bodel in je bil njegov gospodar posvarjen, pa ni pazil nanj, in je vol usmrtil moža ali ženo, naj bo vol kamnan, pa tudi njegov gospodar naj bo usmrčen. (2 Mz 28-30)

l  Kdor prizanaša šibi, sovraži svojega sina, kdor pa ga ljubi, ga zgodaj vzgaja. (Prg 13,24)

l  Če je dekle, devica, zaročena možu, pa jo kdo sreča in leži pri njej, oba pripeljite k vratom tistega mesta in ju posujte s kamenjem, da umreta; dekle zato, ker v mestu ni vpila, moškega pa zato, ker je onečastil ženo svojega bližnjega. Tako odpravi zlo iz svoje srede! (5 Mz 22, 23-24)

l  Ženska naj se da poučiti tiho in z vso vdanostjo. Ne dovolim pa, da bi ženska poučevala, tudi ne, da bi gospodovala nad moškim. Tiho naj bo. (1 Tim, 2,11-12)

l  Starejša hči je rekla mlajši: »Najin oče je star, v deželi pa ni moža, ki bi se nama približal po navadi vse zemlje. Dajva, napojiva očeta z vinom in leziva z njim; tako obudiva zarod po očetu. (Gn 19,31-32)

l  Kdor bo ujet, bo preboden, kdor bo zajet, bo padel pod mečem. Njihovi otročiči bodo pobiti pred njihovimi očmi, njihove hiše bodo izropane, njihove žene oskrunjene. Glej, razdražil bom proti njim Medijce, ki se ne menijo za srebro in nimajo veselja nad zlatom. Njihovi loki bodo pobijali dečke, ne bodo se usmilili sadu materinega telesa, njihovo oko ne bo prizanašalo otrokom. (Izaija 13,15 -18)

l  Te moje sovražnike, ki niso hoteli, da bi jim jaz zakraljeval, pa pripeljite sèm in jih pobijte pred menoj.« (Lk 19,27)

l  Če pa se ta stvar izkaže za resnično, ker se pri mladi ženi ni našel dokaz devištva, naj jo odpeljejo k vratom hiše njenega očeta in možje njenega mesta naj jo posujejo s kamenjem, da umre, ker je storila nesramnost v Izraelu: vlačugala se je v hiši svojega očeta. Tako odpravi zlo iz svoje srede! (5 Mz 22,20-21)

l  Zdaj torej pojdi in udari Amáleka! Pokončajte z zakletvijo vse, kar je njegovega! Ne prizanašaj mu, temveč usmrti moža in ženo, otroka in dojenčka, vola in ovco, kamelo in osla!‹« (1 Sam 15,3)

l  Zdaj torej pobijte vse otroke moškega spola; prav tako ubijte vsako žensko, ki je že spoznala moža in ležala z moškim! Vse otroke ženskega spola, tiste, ki še niso spoznale moškega ležišča, pa pustite živeti! (4 Mz 31,17-18)

l  Kdor udari svojega očeta ali mater, naj bo kaznovan s smrtjo. (Exodus 21:15)Tedaj je Juda rekel Onánu: »Pojdi k ženi svojega brata in stôri svaško dolžnost do nje, da bratu obudiš potomstvo!« Ker pa je Onán vedel, da potomci ne bodo njegovi, je vsakokrat, ko je šel k bratovi ženi, spustil seme na tla, da bratu ne bi dal potomstva. V GOSPODOVIH očeh je bilo hudobno, kar je delal, zato je tudi njega usmrtil. (1 Mojzes 38: 8-10) Ne mislite, da sem prišel zato, da prinesem mir na zemljo; nisem prišel, da prinesem mir, ampak meč. (Mt 10,34)

l  Če se tepeta moška, mož in njegov brat, in se približa žena enega, da bi rešila svojega moža iz rok tistega, ki ga tepe, pa iztegne roko in ga zgrabi za sram, ji odsekaj roko; tvoje oko naj bo brez usmiljenja. (5 Mz 25,11-12)

l  Šest dni naj se opravlja delo, sedmi dan pa je sobota, dan počitka, posvečen GOSPODU; kdor koli na sobotni dan opravlja kako delo, naj bo usmrčen. (2 Mz 31,15)

l  Kdor ima zmečkana moda ali odrezan moški ud, naj ne pride v GOSPODOVO občestvo. (5 Mz 23,2)

l  Hči babilonska, uničevalka, blagor mu, ki ti poplača tvoje dejanje, ki si nam ga storila!

l  Blagor mu, ki zgrabi in trešči tvoje otročiče ob skalo! (Psalm 137,8-9)

l  Če te desno oko pohujšuje, ga iztakni in vrzi od sebe; kajti bolje je zate, da izgubiš en del telesa, kakor da bi bilo célo tvoje telo vrženo v peklensko dolino. (Mt 5,29)

l  Če se namreč ženska ne pokriva, naj se še striže! Če pa je za žensko sramotno, da bi se strigla ali brila, naj se pokriva. (1 Kor 11,6)

l  Če te tvoj brat, sin tvoje matere, ali tvoj sin ali hči ali žena tvojega naročja, ali prijatelj, ki je kakor tvoja duša, na skrivaj zapeljuje in pravi: »Pojdimo in služimo drugim bogovom,« ki jih niste poznali ne ti ne tvoji očetje, izmed bogov ljudstev, ki so okoli vas, najsi bodo blizu ali daleč od tebe, od enega do drugega konca zemlje, ne vdajaj se mu in ne poslušaj ga! Naj se ne smili tvojemu očesu, ne prizanašaj mu in ne skrivaj ga, temveč ga neizprosno ubij! Tvoja roka naj se ob usmrtitvi prva vzdigne proti njemu, potem pa roke vsega ljudstva. (5 Mz 13,6-10)

l  Ni namreč moški iz ženske, ampak ženska iz moškega, in ni bil moški ustvarjen zaradi ženske, temveč ženska zaradi moškega. (1 Kor 11,8-9)

l  Če se duhovnikova hči oskruni z vlačuganjem, oskruni svojega očeta; naj jo sežgejo v ognju. (3 Mz, 21,9)

l  Pripravite morišče za njegove otroke, zaradi krivde njihovih očetov, da ne bodo več vstali, dobili v last dežele in napolnili sveta z mesti. (Izaija 14,21)

l  Rekel jim je: »Kdor ima denarnico, naj jo zdaj vzame, prav tako tudi torbo; in kdor nima meča, naj proda svojo suknjo in si ga kupi. (Lk 22,36)

l  Sužnji naj se v vsem podrejajo svojim gospodarjem. Naj jim bodo po volji, naj ne ugovarjajo in ne kradejo, ampak naj izkazujejo celovito in pravilno zvestobo, da bodo v vsem okrasili nauk Boga, našega odrešenika. (Tit 2,9-10)

l  Služabniki, z vsem strahom se podrejajte svojim gospodarjem, pa ne le dobrim in prijaznim, ampak tudi osornim. (1 Pt 2,18)

l  In GOSPOD je spregovoril Mojzesu ter rekel: “Pelji preklinjevalca iz tabora in vsi, ki so ga slišali, naj mu položijo roke na glavo. Nato naj ga vsa skupnost kamenja! Izraelovim sinovom pa spregovôri in reci: ›Kdor koli preklinja svojega Boga, si nakoplje greh in kdor sramoti GOSPODOVO ime, naj bo usmrčen. Vsa skupnost naj ga posuje s kamenjem. Naj bo tujec ali domačin: ker je sramotil Ime, mora umreti. Kdor ubije katero koli človeško bitje, naj bo usmrčen. Kdor ubije žival, naj jo povrne, žival za žival. Kdor svojemu rojaku prizadene poškodbo, naj mu storijo, kakor je storil: zlom za zlom, oko za oko in zob za zob; kakor je on prizadel človeka, tako naj prizadenejo njega. Kdor ubije žival, naj jo povrne, kdor pa ubije človeka, mora umreti. In to pravo imejte za tujca kakor za domačina; kajti jaz sem GOSPOD, vaš Bog.‹” Mojzes je to povedal Izraelovim sinovom. In odpeljali so preklinjevalca iz tabora in ga posuli s kamenjem. Izraelovi sinovi so storili tako, kakor je GOSPOD zapovedal Mojzesu. (3 Mz 13-23)

l  Bog ga je izpeljal iz Egipta; rogove ima kakor bivol. Požira narode, njemu sovražne, drobi jim kosti in jih predira s puščicami. (4 Mz  24,8)

l  GOSPOD je govoril Mojzesu in rekel: “Napadajte Midjánce in jih bijte! Kajti sovražno so ravnali z vami, ko so vas z zvijačo zapeljali v zadevi Báal Peórja in svoje sestre Kozbí, hčere midjánskega kneza, ki je bila ubita na dan nadloge zaradi Peórja.” (4 Mz  25,16)

l  S krvjo upijanim svoje puščice in moj meč bo jedel meso: s krvjo pobitih in ujetih, z dolgolasimi glavami sovražnika. (5 Mz  32,42)

l  Rekel jim je: “Tako govori GOSPOD, Izraelov Bog: ›Pripnite si vsak svoj meč k boku, pojdite po taboru sem in tja, od vrat do vrat, in vsak naj ubije svojega brata, prijatelja in soseda!‹” Levijevi sinovi so storili po Mojzesovi besedi in tisti dan je padlo izmed ljudstva približno tri tisoč mož. (2 Mz  32,27-28)

l  Ko se približaš mestu, da bi ga napadel, mu najprej ponudi mir! Če ti odgovori miroljubno in se ti odpre, naj ti bo vse ljudstvo, ki se najde v njem, dolžno opravljati tlako in ti služiti. Če pa ne sklene miru s teboj, ampak se hoče bojevati, ga oblegaj! Ko ti ga GOSPOD, tvoj Bog, da v roke, pobij vse moške v njem z ostrino meča! Le ženske, otroke, živino in vse, kar je v mestu, ves plen v njem zapleni zase in uživaj plen svojih sovražnikov, ki ti ga da GOSPOD, tvoj Bog! Tako stôri z vsemi mesti, ki so zelo daleč od tebe in niso izmed mest tehle narodov! Toda v mestih teh ljudstev, ki ti jih GOSPOD, tvoj Bog, daje kot dedno posest, ne puščaj pri življenju ničesar, kar diha, temveč z zakletvijo popolnoma pokončaj Hetejce, Amoréjce, Kánaance, Perizéjce, Hivéjce in Jebusejce, kakor ti je zapovedal GOSPOD, tvoj Bog, da vas ne naučijo počenjati vseh gnusob, ki so jih počenjali svojim bogovom, da se ne pregrešite proti GOSPODU, svojemu Bogu! (5 Mz 20,10-18)

l  GOSPOD je govoril Mojzesu in rekel: “Maščuj se Midjáncem za Izraelove sinove! Potem boš pridružen svojim ljudem.” Nato je Mojzes govoril ljudstvu in rekel: “Oborožite izmed sebe može za vojsko! Naj gredo nad Midján, da nad njim opravijo GOSPODOVO maščevanje. Po tisoč iz vsakega Izraelovega rodu jih pošljite v vojno!”… Šli so v vojno zoper Midjánce, kakor je GOSPOD zapovedal Mojzesu, in pobili vse moške. Poleg drugih, ki so jih prebodli, so ubili tudi midjánske kralje: Evíja, Rekema, Curja, Hura in Reba, pet midjánskih kraljev. Tudi Bileáma, Beórjevega sina, so ubili z mečem. Izraelovi sinovi so odpeljali midjánske žene in njihove otroke kot ujetnike in vzeli kot plen vso njihovo živino in vse črede in vse imetje. Vsa mesta, kjer so prebivali, in vsa šotorišča so požgali z ognjem. In vzeli so, kar so uropali, in ves plen, ljudi in živino, in pripeljali k Mojzesu in duhovniku Eleazarju in skupnosti Izraelovih sinov ujetnike in plen in vse, kar so uropali, v tabor na Moábskih planjavah ob Jordanu pri Jerihi. … Zdaj torej pobijte vse otroke moškega spola; prav tako ubijte vsako žensko, ki je že spoznala moža in ležala z moškim! (4 Mz 31,1-17)

l  In GOSPOD je rekel Mojzesu: “Vzemi vse poglavarje ljudstva in jih daj obesiti na soncu pred GOSPODA, da se njegova jeza umakne od Izraela!” Mojzes je rekel Izraelovim sodnikom: “Vsak naj od svojih mož pobije tiste, ki so se vdali Báal Peórju.” (4 Mz 25,4-5)

l  In glej, prišel je nekdo izmed Izraelovih sinov in je pred očmi Mojzesa in vse skupnosti Izraelovih sinov, ko so ti jokali pri vhodu v shodni šotor, pripeljal Midjánko k svojim bratom. Ko je to videl Pinhás, sin Eleazarja, ki je bil sin duhovnika Arona, se je vzdignil iz srede skupnosti, vzel sulico v roko in šel za Izraelcem v ženski prostor in prebodel oba, Izraelca in žensko, skozi trebuh. In nadloga med Izraelovimi sinovi je prenehala. (4 Mz 25,6-8)

l  Ko je prišel v svojo hišo, je vzel nož, prijel svojo priležnico in jo razrezal, ud za udom, na dvanajst kosov, in jo razposlal po vsem Izraelovem ozemlju. (Sod 19,29)

l  Siserá je peš pribežal do šotora Jaéle, žene Kenéjca Heberja …Jaéla je prišla Siseráju naproti in mu rekla: “Stopi noter, moj gospod! Stopi k meni, nikar se ne boj!”… Potem je Heberjeva žena Jaéla pograbila šotorski klin, vzela kladivo v svojo roko, se mu tiho približala in zabila klin v njegova senca tako, da se je zarinil v zemljo. V trdnem spanju se je stresel in umrl. In glej, ko je Barák še zasledoval Siserája, mu je Jaéla prišla naproti ter mu rekla: “Pridi in pokažem ti moža, ki ga iščeš!” Vstopil je k njej in glej, Siserá je ležal mrtev s klinom v svojih sencih. (Sod 4,17-22)

l  Samarija se bo pokorila, kajti uprla se je svojemu Bogu. Padli bodo pod mečem, njihovi otročiči bodo raztreščeni, njihove spočetnice razparane. (Oz 14,1)

l  Ko je pismo prišlo do njih, so prijeli kraljeve sinove in vseh sedemdeset pomorili. Njihove glave so deli v košare in mu jih poslali v Jezreél. Prišel je odposlanec in mu sporočil, da so prinesli glave kraljevih sinov. On pa je rekel: “Do jutra jih denite v dveh kupih pred mestna vrata!” (2 Kr 10,7-8)

l  Polni so vsakršne krivičnosti, zlobnosti, lakomnosti, hudobije. Zvrhani so nevoščljivosti, ubijanja, prepirljivosti, zvijačnosti, zlohotnosti. Hujskači so, obrekljivci, Bogu sovražni, objestneži, domišljavci, bahači, iznajdljivi v hudobiji, neposlušni staršem, brez pameti, brez zvestobe, brez srca, brez usmiljenja. Čeprav poznajo Božji zakon, po katerem so tisti, ki delajo takšne stvari, vredni smrti, jih ne samo počenjajo, temveč tistim, ki jih delajo, celo pritrjujejo. (Rim 1, 29-32)

l  … Tudi vi ste od lastnih rojakov pretrpeli iste hude reči kakor one od Judov, torej od njih, ki so celo ubili Gospoda Jezusa Kristusa in preroke in preganjali tudi nas. Ti niso Bogu všeč, nasprotniki vseh ljudi so in nam branijo oznanjati poganom, da bi se rešili. Tako so prignali svoje grehe do skrajnosti. Toda jeza nad njimi je že prikipela do vrhunca. (1 Tes 2,14-16)

l  Ti svojeglavci, podobni brezumnim živalim, ki so že po naravi rojene zato, da jih lovijo in pobijajo, pa preklinjajo tisto, česar ne poznajo. Zato jih bo njihova lastna pokvarjenost uničila, za krivičnost pa bodo prejeli plačilo. (2 Pt 2,12-13)

l  ….

Društvo za zaščito ustave in žrtev cerkve je v Pobudi za prepoved delovanja katoliške cerkve (13.6.2008) med drugim glede protiustavnih citatov iz biblije zapisalo:

»Mnogi menijo, da gre pri omenjenih citatih za besedila iz davnih preteklih časov, ki danes ne veljajo več. Vendar temu ni tako. Že v sami bibliji piše: “Vso besedo, ki vam jo zapovedujem, vestno izpolnjujte; ničesar ji ne dodajaj in ničesar ji ne odvzemaj!” (5 Mz 31,1) Poleg tega je II. Vatikanski koncil leta 1965 v svoji dogmatski konstituciji o Božjih razodetjih izjavil naslednje: “Kar je razodel Bog, in se nahaja v Svetem pismu in je tu predloženo, je bilo napisano po navdihu Svetega Duha; kajti na temelju apostolske vere so za našo sveto mater, cerkev, knjige Stare kot tudi Nove zaveze v celoti z vsemi njihovimi deli kot svete in kanonske, ker so bile napisane z delovanjem Svetega Duha … imajo Boga za avtorja in so kot take predane cerkvi. Za sestavljanje svetih knjig je Bog izbral ljudi, ki naj bi mu s svojimi lastnimi sposobnostmi in močmi služili, pri tem, da bi vse to in samo to, kar je on – delujoč v njih in po njih – hotel imeti zapisano, pisno izročili kot pravi avtorji. Ker torej vse, kar pravijo inspirirani avtorji ali hagiografi mora veljati kot beseda Svetega Duha, je spisom knjig treba priznati, da sigurno, zvesto in brez zmote učijo resnico, ki jo je Bog hotel imeti zapisano v svetih spisih zaradi naše odrešitve. Zato ‘je vsak spis’, navdihnjen od Boga, tudi koristen za pouk, za argumentiranje, za opomin in za vzgojo v pravičnosti, da bi bil božji človek pripravljen, in pripraven za vsako dobro delo.” (2 Tim 3, 16-17)

Seveda tudi veljaven Katekizem katoliške cerkve potrjuje, da ne gre za neke zgodovinske, neveljavne tekste, temveč gre, seveda po nauku Katoliške cerkve, za pravo božjo besedo, ki jo je potrebno tudi zdaj v celoti izpolnjevati. Tako se v katekizmu glasi: “Stara zaveza je nepogrešljiv sestavni del Svetega pisma. Njene knjige so od Boga navdahnjene in ohranjajo trajno vrednost, saj Stara zaveza ni bila nikoli preklicana.” (121) “Kristjani spoštujejo Staro zavezo kot resnično Božjo besedo. Cerkev je vedno odločno odklanjala misel o zavračanju Stare zaveze, kakor da bi z nastopom Nove zaveze postala neveljavna in nepotrebna (marcioniti).” (123)

Katoliška cerkev je vse tiste, ki ne priznavajo biblije, izobčila. Tako je določila: “Kdor svetopisemskih knjig v celoti z vsemi njihovimi deli, kakor jih je navedel tridentski cerkveni zbor, ne sprejema za svete in kanonične ali taji, da bi bile navdihnjene, bodi izobčen”. (Anton Sterle: Vera cerkve, Mohorjev družba Celje, 1997, št. 97)«

Damjan Likar

 • Share/Bookmark

Krst dojenčkov kot vstop v katoliško cerkev

Sobota, Oktober 6th, 2012

Vlado Began (odlomek iz knjige Resnica in cerkev se izključujeta!)

Več informacij o knjigi na www.began.si

Vsak otrok ima svojo lastno svobodo verske opredelitve. To pomeni, da on odloča o tem, v katero versko skupnost bo vstopil. To seveda velja tudi za dojenčka. Ker ta po naravi stvari o tem ne more odločiti, je v skladu z ustavo potrebno počakati, da doseže starost in zrelost, da lahko o tem odloči. Kdaj bo dosegel potrebno zrelost, ni mogoče vnaprej reči, temveč je odvisna od otrokovega osebnega razvoja, pa tudi od drugih okoliščin.

Tako je potrebno počakati tudi s krstom, ki pomeni vstop v katoliško cerkev (ali kakšno drugo cerkev). Do njega lahko pride šele takrat, ko so izpolnjeni vsi ustavni pogoji za to. Ti pa so: primerna starost in potrebna zrelost, da otrok dojame, v kakšno cerkev bo vstopil in kakšne obveznosti ga čakajo ter kakšne so možnosti izstopa iz nje. Ob tem mora seveda biti podana otrokova svobodna in izrecna privolitev za krst in s tem za vstop v katoliško cerkev. Kakšna bi bila primerna starost za krst otroka? Najboljše bi bilo, da bi do katoliškega krsta prišlo po polnoletnosti otrok, kajti vprašanje je, ali lahko oseba pred polnoletnostjo sploh dojame, kakšna organizacija je katoliška cerkev, kaj jo čaka v njej in da iz nje ni celovitega izstopa. Seveda pa bi za kakšno drugo versko skupnost lahko bila ta starost nižja, odvisno predvsem od biti te skupnosti.

Zato je mogoče reči, da je katoliški krst dojenčkov oziroma otrok v nasprotju z 41. členom Ustave in 2. členom Zakona o verski svobodi. Krst dojenčkov je v nasprotju tudi z njihovimi interesi.

Postavi se vprašanje: če otrok ni krščen kot dojenček oziroma pozneje, ali je to zanj škodljivo? Jasno je, da ne. Ne obstajajo nasprotni dokazi. Kaj otrok izgubi, če ni vzgojen v katoliški veri? Ničesar, saj je otroka mogoče vzgojiti v poštenega in dobrega človeka tudi mimo katoliške cerkve. Mnogi otroci, na primer ateis-tov, so zrasli v poštene, dobre in pozitivne osebnosti, čeprav niso imeli katoliške verske vzgoje. Krst in tako tudi katoliška vzgoja nista nujna, niti potrebna za zdrav psihofizični razvoj otroka. Nasprotno, lahko mu celo škodita. Jezuit in psihoterapevt Rupert Lay je v nekem intervjuju za časopis Die Woche rekel, da je polovica bolnikov, ki so prišli k njemu na terapijo, zbolela zaradi izkušenj, ki so jih s cerkvijo imeli v otroštvu in mladosti.

 • Share/Bookmark

Svetovni dan zaščite živali: kje je cerkev?

Četrtek, Oktober 4th, 2012

Vlado Began, www.cerkev-ne.net

4. oktobra je svetovni dan zaščite živali. Na ta dan se po svetu organizirajo razne prireditve v korist živali, na katerih sodelujejo mnogi borci za živali. Nekoga pa na teh prireditvah pogrešamo – pa ne samo na teh prireditvah, temveč tudi pri drugih akcijah za zaščito živali. Pogrešamo katoliško cerkev in tudi mnoge druge verske skupnosti. Zakaj cerkev ne sodeluje v borbi za zaščito oz. osvoboditev živali? Kajti katoliška cerkev v svojem katekizmu piše, da so živali od Boga ustvarjena bitja, da jih Bog obdaja s skrbjo svoje previdnosti, da ga živali že s svojim preprostim obstojem hvalijo in slavijo ter da jim mi ljudje dolgujemo dobrohotnost. Podobno velja tudi za mnoge druge verske skupnosti, tudi te pravijo, da je Bog ustvaril tudi živali.

Če je Bog ustvaril tudi živali in če jih človeštvo zelo, zelo trpinči, kar je nesporno dejstvo in vidno na vsakem koraku, zakaj se katoliška cerkev in druge cerkve temu ne uprejo. Zakaj molčijo? Ali ni mučenje Božjih bitij proti Bogu? Ali ni bil Jezus iz Nazareta vegetarijanec in je tudi rekel, da kar ste storili enemu najmanjših mojih, ste storili meni. In njegove so bile tudi živali, saj se je na vsakem koraku boril zanje.

Katoliška cerkev ob vsem tem grozljivem mučenju živali, ki ga dela človek, ne samo da molči, temveč ga tudi podpira. Že ves čas je cerkev zelo sovražna do živali, to svojo iz biblije izvirajočo sovraštvo do živali je zasidrala tudi v svojem katekizmu. Tam lahko namreč beremo, da cerkev dovoljuje ubijati živali za prehrano ali izdelovanje obleke, dovoljeno je uporabljati živali za razvedrilo, na primer lov (znane so Hubertove maše, kjer cerkev blagoslavlja lovce, torej tiste, ki direktno delujejo proti Božji zapovedi Ne ubijaj, saj jemljejo življenje bitjem, ki jih je ustvaril Bog) in ribolov, tekmovanja … Dovoljeni so tudi medicinski in znanstveni poskusi na živalih (če so v pametnih mejah), za katere bi lahko rekli, da so zločin nad zločini. Kot že navedeno, pa cerkev po drugi strani v svojem katekizmu piše, da so živali od Boga ustvarjena bitja in jih Bog obdaja s skrbjo svoje previdnosti. Cerkev torej dovoljuje ubijanje od Boga ustvarjenih bitij, ki jih ta celo obdaja s skrbjo svoje previdnosti. Ta Božja skrb oziroma previdnost očitno nič ne pomaga, saj je cerkev od Boga ustvarjena bitja izročila rablju. Sama si namreč v glavnem ne maže več rok z ubijanjem živali, to namesto nje počne – s podporo države – nevedno in zavedeno ljudstvo.

Katoliška cerkev je zaradi svoje tisočletne podpore živinoreji eden izmed glavnih krivcev za uničevanje okolja in podnebja, seveda pa nosi tudi zelo veliko odgovornost za mnoge bolezni, ki so produkt mesa in živinoreje. Če bi cerkev od začetka zavračala živinorejo in uživanje mesa, sedaj ne bi bilo hudih problemov z okoljem, podnebjem in boleznimi, saj je imela ves čas glavno besedo v zahodni družbi. Njena beseda proti ubijanju živali bi imela izjemen odmev. Tako bi tudi sledila svoji zapovedi Ne ubijaj, iz katere jasno izhaja, da se ne sme ubijati niti živali, saj ne piše Ne ubijaj ljudi, živali pa lahko.

Seveda tudi ne bi bilo trpljenja in poniževanja živali. Vsako leto se po svetu pomori neverjetnih 60 milijard živali za prehrano ljudi, v Sloveniji okoli 30 milijonov, stotine milijonov živali umorijo lovci, podobno je pri poskusih na živalih. Tudi na drugih področjih so zlorabe živali velike. Vegetarijanstvo, še bolj pa veganstvo, bi bilo rešitev za veliko število družbenih problemov, tudi za problem lakote. Namreč: za 1 kg govejega mesa je potrebnih 9 kg žita. Koliko ljudi lahko prehrani 1 kg govedine in koliko 9 kg žita. Vsak dan umre več 10.000 ljudi za lakoto. Pri tej lakoti ima cerkev glavno odgovornost: če bi živela zapoved Ne ubijaj, je jasno, da te lakote ne bi bilo. Tudi podnebnih sprememb ne bi bilo ali pa bi bile bistveno manjše, če ne bi cerkev podpirala masovne živinoreje oziroma proizvodnje živil živalskega izvora, ki je dokazano, če ne največji posamezen uničevalec podnebja, pa vsaj eden od dveh ali treh največjih uničevalcev podnebja, saj so emisije toplogrednih plinov iz te dejavnosti bistveno večje kot celoten svetovni promet. Po eni izmed študij predstavljajo te emisije več kot 50 % vseh emisij toplogrednih plinov. Tudi bolezni bi bilo bistveno manj, če ne bi cerkev podpirala uživanja mesa: ta je namreč rizični dejavnik za veliko število civilizacijskih bolezni, zaradi katerih vsako leto umre več 10 milijonov ljudi po vsem svetu. Zaradi cerkvenega sovraštva do živali ne umirajo samo le-te, temveč tudi milijoni ljudi po svetu in seveda tudi narava.

»Dokler bodo klavnice, bodo tudi bojišča,« je rekel veliki ruski humanist in pisatelj Lev Tolstoj. Njegova je tudi izjava: »Od uboja živali do uboja človeka je samo korak in s tem tudi od mučenja živali do mučenja človeka.« (Prikrivana Jezusova ljubezen do živali, Živali – nemočne žrtve, Univerzalno življenje ) Tolstoj je vsekakor zadel bit stvari. Znano je, da meso dela ljudi bolj agresivne. Koliko ljudi bi bilo ubitih, če ljudje ne bi ubijali živali? Kakšna bi bila sedaj družba, če bi ljudje ne ubijali živali? Kakšna bi bila zgodovina, če bi cerkev dosledno sledila zapovedi Ne ubijaj in ne ubijala oziroma dovoljevala ubijanja živali? Ali bi bile sedaj klavnice? Ali bi bila sedaj bojišča? Ali bi bile velike svetovne vojne? Ali bi bila vojna v Iraku ali Afganistanu? Ali bi se namenilo toliko denarja za vojsko? Stotine milijard dolarjev se po svetu vsako leto nameni za vojsko. Za uničevanje in ubijanje. Kaj bi lahko s tem denarjem naredili za dobrobit človeštva, živali in celotne narave? Ali bi sploh bila lakota na Zemlji? Ali bi imeli revščino? Revščina, lakota, nasilje, bolezni … so temelji cerkve in sedaj vladajoče uničevalne ideologije, ki obvladuje pravno državo, zato se z vsemi silami dela na tem, da se ti temelji ohranijo. Za vse to nosi cerkev od vseh največjo odgovornost, saj je v tisočletjih njena ideologija bolj ali manj v celoti prežela družbeno zavest in vse pore države.

Kdaj bo cerkev vrnila živalim nesmrtno dušo, ki jim jo je odvzela? Seveda samo ona, kajti Bog tega ni storil – on ustvarja in ne jemlje. Prej ko bo to storila, bolje bo za vse.

Kdaj bo tudi preklicala prekletstvo vegetarijancev? Papež Janez III. (561-574) je namreč preklel vegetarijance, kar je razglasil na prvi sinodi v Bragi (Portugalska). Izjavil je: »Če ima nekdo mesne jedi, ki jih je Bog dal ljudem za uživanje, za nečiste in … se jim (mesnim jedem) odpove …, je obtožen z anatemo.« (Živalim sovražna Hieronimova biblija, Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice) Zaradi tega prekletstva še danes neizmerno trpijo živali, ki so uporabljene kot klavna živina, poleg tega pa so milijoni vegetarijancev po vsem svetu s tem prekletstvom poslani v pekel. Katoliška cerkev tako tiste, ki na primer iz etičnih razlogov ne uživajo mesa in s tem ne povzročajo trpljenja živalim, pošlje v pekel. Ali ne gre za neverjetno norčevanje iz ljudi, če je nekdo preklet, ker z neuživanjem mesa obvaruje živali grozljivega trpljenja?

 • Share/Bookmark