Arhiv za November, 2010

Bo Jože Plečnik hkrati blaženi in večno preklet?

Torek, November 2nd, 2010

Ob 50-letnici smrti arhitekta Jožeta Plečnika je Slovenija leto 2007 razglasila za Plečnikovo leto. V istem letu je katoliška cerkev sprožila postopek za arhitektovo beatifikacijo, kar je sprožilo precej vročih polemik. Če gre verjeti ljudskemu glasu, naj bi bil Plečnik vegetarijanec. Tu pa se pojavi absurdna situacija.

Mnogi ne vedo, da je papež Janez III. v 6. stoletju preklel vegetarijance. To izobčenje je razglasil na prvi sinodi v Bragi, izobčenje pa se je glasilo: »Če ima nekdo mesne jedi, ki jih je Bog dal ljudem za uživanje, za nečiste in … se jim (mesnim jedem) odpove…, je obtožen z anatemo. Izobčenje ali anatema ni nekaj nedolžnega, je najhujša cerkvena kazen. Izobčenje pomeni večno prekletstvo izobčenca. Takšno prekletstvo je imelo za prizadetega daljnosežne posledice že v zemeljskem življenju: bil je zaničevan, izključen in s tem »izobčen«. Tako ni imel nobene državne zaščite in nobenih meščanskih pravic. Kdor ga je umoril, je bil izpuščen brez kazni. Izobčenje je torej pomenilo isto kot neposredna smrtna obsodba. Izobčenje je bilo torej izrečeno nad tistimi, ki so se odločili, da bodo sledili zapovedi Ne ubijaj in ne bodo uživali živih bitij, ki jih je ustvaril Bog Stvarnik.

Cerkev je skozi vso zgodovino preganjala vegetarijance, torej tiste, ki niso uživali mesa, s čimer so varovali življenja živali, življenja živih bitij, ki jih je ustvaril Bog. V času cesarja Konstantina so vlivali v grlo tekoči svinec tistim, ki se niso odpovedali vegetarijanskim »krivim učiteljem«. Za na novo spreobrnjene v krščansko vero se je glasil del veroizpovedi, ki so jo morali izgovoriti pred vstopom v cerkev: »Preklinjam Nazarečane, trdovratneže, ki zanikajo, da je bila žrtvena postava dana od Mojzesa, in so vzdržni do hrane iz živih bitij«. Navezujoč se na to, je srednjeveška inkvizicija obešala ljudi, ki so odklanjali, da bi ubijali živali – kot dokaz svoje pravovernosti je moral osumljeni npr. javno zaklati žival. Iz leta 1051 izvira poročilo, ki govori o smrtni kazni nad nekaj prakristjani, ki so odklonili, da bi ubili kokoši.

Izobčenje vegetarijancev še do danes ni bilo preklicano in velja tudi v Sloveniji. Vegetarijanci v Sloveniji so tako avtomatsko izobčeni in s tem večno prekleti. Cerkev jim je namenila večni ogenj, večno trpljenje. Zanje ni odrešitve. Katoliki v Sloveniji lahko zaničujejo vegetarijance, jih preganjajo, mogoče jih lahko, glede na smisel anateme, celo ubijejo in to brez katoliške kazni.

Če je bil tudi Plečnik vegetarijanec, je katoliška cerkev izobčila tudi njega in mu namenila večni ogenj. Bo torej Plečnik hkrati blaženi in večno preklet? Takšni paradoksi v katoliški cerkvi niso redkost. Vzrok temu pa je, da je nauk cerkve skoraj povsod v popolnem nasprotju s preprostim naukom Jezusa iz Nazareta, ki nikoli ni govoril o izobčenju, večnemu prekletstvu. Pekel si je cerkev izmislila, da lahko straši svoje ovčice in jih obvladuje. Kako dolgo se bodo ljudje še pustili ustrahovati?

Daša Žugelj, Piran

  • Share/Bookmark